Ifall någon har något att invända mot den planerade frisläppningen vänligen meddela detta till Thomas Enwall senast den 1 februari.

Planerad frisläppning av personliga segelnummer pga inaktivitet i 5 år

(båtarna stryks från enmeterregistret)

     
           

                                 

    Segelnr   

    Namn   

 

    SWE 05   

    Ardern     Rodney    

    SWE 26   

    Mats     Rockström    

    SWE 30   

    Östlundh     Hans    

    SWE 31   

    Rahm     Stefan    

    SWE 32   

    Bert     Andersson   

    SWE 58   

    Björn     Dexell    

 

    SWE 63   

    Stefan     Rahm    

    SWE 70   

    Karlsson     Oskar    

    SWE 72   

    Fredrik     Fischerström   

    SWE 74   

    Richard     Göransson    

    SWE 75   

    Richard     Göransson    

    SWE 82   

    Magnus     Hagert    

    SWE 87   

    Guy     Andersson   

    SWE 89   

    Christoffer     Haas    

    SWE 130   

    Håkan     Pettersson   

    SWE 131   

    Göran     Anckers   

    SWE 134   

    Håkan     Pettersson   

    SWE 135   

    Carl     Henrik Ahlin   

       

       

 
     
 Planerad  frisläppning av personliga segelnummer pga dubbla (eller flera) personliga segelnummer  

    (Båtarna flyttas till kvarvarande personligt segelnummer i enmeterregistret)   

     

    Segelnr     att frisläppa   

    Namn   

    Kvarvarande segelnummer   

    SWE 08  

    Horwitz     Eric    

    9   

    SWE 16   

    Anders     Pers   

    60   

    SWE 19   

    Sven     Gester   

    104   

    SWE 23   

    Gustavsson     Roland    

    22   

    SWE 24   

    Gustavsson     Roland    

    22   

    SWE 61   

    Erik     Torssell    

    35   

    SWE 67   

    Johan     Tuvstedt   

    76   

    SWE 77   

    Johnny     Billström    

    66   

    SWE 86   

    Fredrik     Wenehult   

    85   

    SWE 88   

    Johnny     Billström    

    66   

    SWE 95   

    Erik     Torssell    

    35   

    SWE 112   

    Hans     Nyström   

    25   

    SWE 133   

    Mikael     Sundelin   

    122   

    SWE 144   

    Mikael     Sundelin   

    122   

    SWE 152   

    Joakim     Dörner   

    55   

    SWE 155   

    Mikael     Sundelin   

    122   

    SWE 166   

    Mikael     Sundelin   

    122   

    SWE 171   

    Mattias     Frode   

    113   

    SWE 177   

    Mikael     Sundelin   

    122